0
09186693920 / 09182432403
لیست مطالب
گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL)وفواید فراگیری آن

گواهینامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر (ICDL)وفواید فراگیری آن

دوره کاربردی ICDL و فواید فراگیری آن با توجه به رشد روز افزون دانش کامپیوتری و همه گیر شدن آن، داشتن حداقل سواد کامپیوتری برای بیشتر مشاغل و استخدام افراد امری ضروری شده است. لذا لازم است که افراد به ...