0
09186693920 / 09182432403
لیست مطالب
۱۲۳(۲)

“۱۰ قابلیت ورد که نمی دانستید!”نرم افزار ورد، مهارت چهارم از مهارت های هفت گانه

"۱۰ قابلیت ورد که نمی دانستید!"   نرم افزار ورد، مهارت چهارم از مهارت های هفت گانه کامپیوتر ICDL می باشد. این نرم افزار که در دسته نرم افزارهای مایکروسافت قرار می‌گیرد، در اکثر ادارات دولتی برای تایپ، ویرایش متن ...