0
09186693920 / 09182432403
لیست مطالب
IMG_20200130_161004_776-min-min

ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی ،ویژگی ها و فواید آن

ارزشیابی توصیفی، معیاری برای تعیین سطح پیشرفت دانش آموزان است که با جملاتی مانند، تلاشت قابل تحسین است، برای موفقیت های بیشتر به تلاش خودت ادامه بده و ... عملکرد دانش آموزان تعیین می شود. هدف اصلی ارزشیابی توصیفی، از ...