0
09186693920 / 09182432403

تدریس کنید

در همیار دانش تدریس کنید!

همه ما هر روزه با اینترنت درگیر هستیم از کار های روزمره گرفته تا فعالیت در شبکه های اجتماعی، اما این استفاده تنها به این ها ختم نمی شود.یادگیری آن هم در دنیای مجازی دست آوردی از پیشرفت تکنولوژی برای بشر بوده است. با کمک دنیای فناوری اطلاعات و سیستم های آموزش مجازی افراد می توانند در هر لحظه و در هر مکانی آموزش ببینید. و حال همیار دانش در خدمت مدرسان و عاشقان تدریس می باشد برای ایجاد دوره های آموزشی .

 

چرا همیاردانش؟

  • شما بابت هر دوره و پروژه کمیسیون دریافت خواهید کرد
  • انجام تبلیغات گسترده رایگان برای فروش هر چه بیشتر دوره آموزشی
  • مشاوره رایگان با کارشناسان ما